צור קשר חב"ד - בנות חב"ד - נשים


צור קשר

ניתן לשלוח דיווחי מזל טוב
מידע על הפעילות המתבצעת אצלכם כולל תמונות
להעלות מחשבות סיפורים רעיונות ולהציע תחומי עניין נוספים

תמונות ניתן לשלוח למייל
chedvaromano@gmail.com

מערכת וניהול תוכן: חדוה רומנו

טלפון
054-7770915

לפרסום יח"צ ושת"פ
chedvaromano@gmail.com


טופס לשליחת עדכונים

תורה כפולה ומכופלת תשס"ח

גם השנה לקראת ג' בתמוז נתאחד נשי ובנות חב"ד נוסיף שלוש פעמים בין ג' בסיוון לג' בתמוז "נלמד מתורתו של הרבי נתמקד בשיחת הרבי בנושא "חשוב טוב יהיה טוב להמשך
'מועדון 'נשי

. נפתח מועדון 'נשי' המהווה את מודעון הבית של נשי ובנות חב"ד. המועדון יאגד את כל הנשים החברות בארגון נשי ובנות חב"ד ויקנה להן הטבות מיוחדות להמשך
מזל טוב

נולדו במזל טוב
באו בקשרי השידוכין
הקימו בית בישראל
בר/בת מצווה