צור קשר פורום נשי ובנות חב"ד

תשע"ז

פרשת כי תבא - ח"י אלול


תשע"ד

פרשת תולדות
להורדה

פרשת ויגש, רחל שבי - 3 שנים לשיעור השבועי
להורדה

פרשת נח, הרב זושא וולף - תשע"ג
להורדה

פרשת דברים

השיעור מוקדש ל גולדה ליבה בת פאלק
להורדה

הלכות בית הבחירה - הארוןלהורדה

פרשת בלקלהורדה

פרשת בהעלותךלהורדה

פרשת במדברלהורדה

פרשת נשאלהורדה

פרשת בחוקותילהורדה

פרשת אמורלהורדה

פרשת תזריע - מצורעלהורדה

פרשת ויקהל - פקודילהורדה

פרשת זכורלהורדה

פרשת תרומהלהורדה

פרשת משפטיםלהורדה

לימוד משניות לעילוי נשמת ר' יהודה בן ר' שלמה דב הכהן ז"ל - י"ד שבטלהורדה

פרשת בשלח - י' שבטלהורדה

פרשת באלהורדה

פרשת ויחי - ה' טבתלהורדה

פרשת וישבלהורדה

פרשת תולדותלהורדה

פרשת נחלהורדה

נשיא הדורלהורדה

אנו מתנצלים על איכות הקול בשבוע זה


פרשת נשאלהורדהפרשת במדברלהורדה

כל השיעורים שנמסרו ע"י המשפיע הרב מיכאל טייב:פרשת ויקראלהורדה

פרשת תצוהלהורדה

פרשת תרומהלהורדה

פרשת משפטיםלהורדה

פרשת יתרולהורדה

פרשת בשלחלהורדה

פרשת שמותלהורדה

פרשת ויחילהורדה

פרשת מקץ

בשבוע הבא השיעור יתקיים ביום ראשון, כ"ח בכסלו, נר חמישי של חנוכה בשעה 20:00 לרגל יום היארצייט בהשתתפות הגב' שושי חרמץ, שתדבר על אמהות במעגלי החיים. מצפה לראותך.

לרגל נסיעתו של הרב טייב לשליחות בארגנטינה החליפה אותו השבוע הגב' ברכה טברדוביץ שהרצתה על מעלתה של מצוות כיבוד הוריםלהורדה

פרשת וישבלהורדה

פרשת וישלחלהורדה

פרשת ויצאלהורדה

פרשת תולדותלהורדה

פרשת חיי שרהלהורדה

פרשת ויראלהורדה

פרשת לך לךלהורדה

הפטרה לראש השנהלהורדה

פרשת כי תבואלהורדה

פרשת כי תצאלהורדה

פרשת שופטיםלהורדה

פרשת ראהלהורדה

פרשת עקבלהורדה

פני הכרובים במקדשלהורדה

פרשת מטות מסעילהורדה

פרשת בלקלהורדה

פרשת פנחסלהורדה

פרשת בלקלהורדה

פרשת בהעלותךלהורדה

פרשת בהר בחוקותי

במצווה הראשונה בפרשת בהר ה' מצווה את בנ"י בצאתם ממצרים, שכשיכנסו לא"י ויעבדו את האדמה - עליהם לעבוד שש שנים ואילו בשנה השביעית "ושבתה הארץ שבת לה'".
אלא שהסדר בכתוב הוא הפוך: תחילה נאמר הציווי "ושבתה הארץ שבת לה'" ורק אח"כ נאמר "שש שנים תזרע שדך".
ההוראה שמכאן היא: קדושת השבת היא זו שמעניקה לנו את הכוח והיכולת לחיות את ששת ימי השבוע באופן הנכון והמתאים.
המצווה הראשונה בשבת היא הדלקת נרות, המצווה שנמסרה דווקא לנשים. מכאן הוראה על הכוח המיוחד שניתן להן מאת ה' - להאיר את הבית.להורדה

פרשת אמור

פרשת אחרי - קדושים

בפרשת קדושים מדובר על איסור עורלה, פירות עורלה מתבטלים דווקא לאחר לקיטתן, משום ש"מחובר אינו בטל".

ההוראה בעבודת ה': ישנו כלל שמיעות בטל ברוב, יהודי עלול לחשוב שהיות ובנ"י הם המעט מכל העמים, מאין ישאבו את הכח לא להיטמע ולהתבולל?

על כך היא ההוראה: כיון שהיהודים בכל מקום מחוברים למקורם, הקב"ה, אינם יכולים להתערבב ותמיד ישארו: "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"!

פרשת תזריע מצורע

נושא א': טומאת נגעים וההוראה מכך

נושא ב': כ"ח ניסן - לרצות משיח והדרכים להגיע ליצור ולפתח רצון זה בקרבנו.

פרשת ויקהל פקודי - התיקון לחטא העגלפרשת כי תישאפרשת תרומה

א) בתחילת פרשתנו מופיע שלוש פעמים המושג "תרומה":

1. ויקחו לי תרומה (לתרומת האדנים)

2. אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי (לקורבנות ציבור)

3. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם - זהב כסף ונחושת (למשכן וכליו)


ב) גם תרומת האדנים וגם התרומה לקניית הקורבנות היו מחצית השקל לכל אחד במד השוה, מדוע?

מדוע דווקא לגבי תרומת האדנים נאמר הביטוי "ויקחו לי"?

מעלת הקבלת עול בעבודת ה'פרשת בא

מה היתה מטרת מכת חושך? ההבדל בין רש"י למדרש, האם היה כאן רק נס אחד או שני ניסים, וההוראה לכך לימנו.

הסיפור עם הרש"ב בהקשר לסוכריות שזרק עליו הצמח צדק ביום הכנסו לחיידר וההוראה לכך בחינוך.פרשת וארא - להפוך את המים לדם

בראש וראשונה צריך להפוך את המים לדם, במקום קרירות להחדיר חום, התלהבות ולהט.

אף שהסדר הרגיל הוא קודם כל סור מרע ורק לאחר מכן עשה טוב, אך לפעמים צריך לגלות ריבוי אור וכך בדרך ממילא החושך נדחה.

עשר בשביל שתתעשר.פרשת ויחילתגובות