צור קשר בנות חב"ד נשי ובנות חב"ד

לרגל יום הולדתך

לאפרת שרה למשפח' מיידנצ'יק שתחי' מזל טוב מזל טוב מזל טוב לרגל יום הולדתך ה-כו' יהי רצון שתזכי את ובעלך היקר לקבל את כבוד קדושת הרבי מלך המשיח מיתוך שמחה וטוב ללב אמן, תזכי לרוב נחת חסידותי מכל משפחתך המורחבת, הצלחה מרובה בשליחות, פרנסה בשפע
ממני ציפורה רבקה גונן וכל משפחתי

 

 

תורה כפולה ומכופלת תשס"ח

גם השנה לקראת ג' בתמוז נתאחד נשי ובנות חב"ד נוסיף שלוש פעמים בין ג' בסיוון לג' בתמוז "נלמד מתורתו של הרבי נתמקד בשיחת הרבי בנושא "חשוב טוב יהיה טוב להמשך
'מועדון 'נשי

. נפתח מועדון 'נשי' המהווה את מודעון הבית של נשי ובנות חב"ד. המועדון יאגד את כל הנשים החברות בארגון נשי ובנות חב"ד ויקנה להן הטבות מיוחדות להמשך
מזל טוב

נולדו במזל טוב
באו בקשרי השידוכין
הקימו בית בישראל
בר/בת מצווה